Galucho, Ефективни решения

Galucho е частна компания, специализирана в разработването на ефективни решения в три направления: селско стопанство, транспортно оборудване и околна среда.

Ние разчитаме на силно развит инженеринг, който първоначално приложихме в селскостопанския сектор. През годините Galucho натрупа голям опит, което позволи разрастване на производството към транспортно оборудване и околна среда.

Иновацията е ключов компонент за оптимизация. Иновацията и технологията са двигателити на нашата амбиция да обслужваме световния пазар. Нашето мото отразява ангажимента ни към нашите клиенти: Galucho, Ефективни решения.