1
2
1

ПОРТУГАЛИЯ
Производствена база

2

АЛЖИР
Производствена база (джойнт-венчър)